Symtom

A5Psykoterapi |

Gunilla Lundqvist

Symtom

 

Psykoterapin kan innebära hjälp med t ex.

-depression

-ångest

-utmattning

-stress

-mobbning

-sexualitet

-känslor

 

 

Om man befinner sig i en krissituation är det viktigt att snabbt få krissamtal för att tillsammans med terapeuten gå igenom vad som hänt och få hjälp med bearbetning.

 

Att bli utnyttjad som barn kan medföra att känslolivet fryses när övergreppen sker och därefter handlar livet bara om att överleva. Den psykiska utvecklingen hindras och man får som vuxen problem med t ex

- tillit

- känsla av skam

- känsla av egen skuld

-svårigheter i relationer med både män och kvinnor

-självmordstankar

 

Copyright by Clickmedia.se 2015 © All Rights Reserved