Handledning

A5Psykoterapi |

Gunilla Lundqvist

Handledning

Handledning innebär att man som terapeut eller personal får möjlighet att med handledaren fritt tala om sitt ärende eller sin situation. Tillsammans reflekteras kring ärendet/situationen och bakomliggande orsaker som kan vara betydelsefulla.

 

Handledning är i viss mån nödvändig för att man skall vara säker på att arbeta på rätt sätt. Det förebygger också överbelastning och utbrändhet.

 

Handledning kan ske individuellt eller i grupp. I grupp arbetar handledaren med att skapa ett tryggt klimat så att alla i gruppen kan komma till tals och bidra med sina synpunkter och erfarenheter.

 

Copyright by Clickmedia.se 2015 © All Rights Reserved