Psykoterapi

A5Psykoterapi |

Gunilla Lundqvist

Psykoterapi

 

Många människor lider av psykiska svårigheter som är svåra att komma till rätta med på egen hand. Då behövs samtal eller psykoterapi.

 

Psykoterapi innebär regelbundna samtal hos en legitimerad psykoterapeut under längre eller kortare tid. I början av behandlingen görs en överenskommelse som bygger på behovet av förändring. Målet med psykoterapi är att du som patient har svårigheter som påverkar dig i ditt dagliga liv och när du avslutar terapin skall du kunna säga att ’så var det en gång men nu påverkar det mig inte längre i mitt dagliga liv’.

 

Psykoterapi kan också handla om att vilja försöka förstå sig själv och den man blivit, att utveckla personliga egenskaper och förmågor. I psykodynamisk psykoterapi försöker patient och terapeut att tillsammans förstå patientens problem och lidande för att hitta nya möjligheter att hantera svårigheterna. Ofta har patienten svårt att vara i relationer.

 

Ibland kan terapin inriktas på ett speciellt avgränsat problem som t ex sexuella övergrepp.

 

 

Copyright by Clickmedia.se 2015 © All Rights Reserved