Hem

A5Psykoterapi |

Gunilla Lundqvist

Välkommen!

Jag är legitimerad psykoterapeut, psykodynamisk psykoterapeut. Psykodynamisk psykoterapi omfattar förståelse för upplevelser och mönster i uppväxten, kopplade till det nuvarande livets utformning. Jag arbetar med samtal och psykoterapi (PDT) som kan vara lång eller kort, beroende på problematik och behov.

Exempel på problem som går att bearbeta psykodynamiskt är depression, ångest och relationssvårigheter.

 

Jag är också handledare i psykoterapi.

 

Och min första utbildning var till socionom.

 

I nästan 30 år har jag arbetat inom psykiatrin i Lund, därefter privat och på S:t Lukas mottagning i Lund. Åren inom psykiatrin i Lund innebar många möten med människor i stort behov av samtal och psykoterapi.

 

Jag har också i ca 20 års tid arbetat med vuxnas psykiska problem på grund av sexuell utsatthet som barn. Detta område har jag forskat kring och avlagt doktorsexamen och är därför doktor i medicinsk vetenskap.

 

Handledning i psykoterapeutiska processer individuellt och i grupp har jag arbetat med sedan 2008. Handledning har också vidgats till att omfatta arbetshandledning individuellt och i grupp samt handledning av chefer.

 

Dessutom har jag i åtta års tid arbetat som lärare och kursledare för grundutbildningen i psykoterapi samt för den legitimationsgrundande utbildningen till legitimerad psykoterapeut.

 

 

 

Copyright by Clickmedia.se 2015 © All Rights Reserved